Komornik Sądowy przy SR w Bolesławcu Grzegorz Krukar
działka o pow. 0,2492 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2017-11-20
Godzina: 09:00
Przedmiot sprzedaży: działka o pow. 0,2492 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Bolesławcu Grzegorz Krukar
Cena wywoławcza: 25 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 579/06
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar (tel. (75) 644 81 53, (75) 789 08 92) ogłasza, że dnia

 

20 listopada 2017 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowej 1 w sali nr 8, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 920/3 o powierzchni 0,2492 ha, położonej w Tomaszowie Bolesławieckim, gm. Warta Bolesławiecka,

dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00032401/4.

Wyceniana działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu ZN/2 – tereny zieleni nieurządzonej. Nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej.

 

Suma oszacowania wynosi 10 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 7 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 644 81 53

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Warta Bolesławiecka
Wojewodztwo: dolnośląskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.