Komornik Sądowy przy SR w Bolesławcu Grzegorz Krukar
Lokal mieszkalny o pow. 74,24 m2
Podstawowe informacje:
Data: 2018-02-16
Godzina: 09:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 74,24 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Bolesławcu Grzegorz Krukar
Cena wywoławcza: 186 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 355/17
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar (tel. (75) 644 81 53,
(75) 789 08 92) ogłasza, że dnia

 

16 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowej 1 w sali nr 26, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej (II piętro, trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, mieszkanie środkowe, dwustronne) wraz z komórką lokatorską o łącznej powierzchni zgodnie z księgą wieczystą 74,24 m2, położonej w Bolesławcu przy ul. Garncarskiej 2A/4, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00048346/5.

 

Suma oszacowania wynosi 248 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 186 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 24 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 644 81 53

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Garncarska
Miasto: Bolesławiec
Wojewodztwo: dolnośląskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.