Komornik Sądowy przy SR w Bolesławcu Grzegorz Krukar
lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 50,39 m2
Podstawowe informacje:
Data: 2018-02-16
Godzina: 09:45
Przedmiot sprzedaży: lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 50,39 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Bolesławcu Grzegorz Krukar
Cena wywoławcza: 22 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 621/12
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar (tel. (75) 644 81 53, (75) 789 08 92) ogłasza, że dnia

 

16 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 9:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowej 1 w sali nr 26, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa własności do nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 50,39 m2 (dwa pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) oraz udziału 14/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu nr 318/59 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położonej
w miejscowości Nowa Kuźnia 2/2, gm. Gromadka, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00031632/5. Nieruchomość lokalowa stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską dłużników (…).

 

Suma oszacowania wynosi 34 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 22 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 644 81 53

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Nowa Kuźnia
Wojewodztwo: dolnośląskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.