Komornik Sądowy przy SR w Bolesławcu Grzegorz Krukar
Lokal mieszkalny o pow. 47,30 m2
Podstawowe informacje:
Data: 2018-10-24
Godzina: 09:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 47,30 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Bolesławcu Grzegorz Krukar
Cena wywoławcza: 9 640,50
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 367/11
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar (tel. (75) 644 81 53, (75) 789 08 92) ogłasza, że dnia

 

24 października 2018 r. (środa) o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowej 1, w sali nr 26, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności do nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 4 stanowiącego odrębną nieruchomość znajdującego się na I piętrze o powierzchni użytkowej 47,30 m2 (kuchnia, 2 pokoje, łazienka z WC), położonego w miejscowości Modła nr 89, gm. Gromadka, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00034006/9.

Zgodnie z treścią działu III księgi wieczystej nieruchomość lokalowa obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym, tj. służebnością osobistą polegającą na prawie korzystania z całego lokalu mieszkalnego na rzecz osoby trzeciej.

 

Suma oszacowania nieruchomości bez uwzględnienia służebności osobistej wynosi 31 000,00 zł. Suma oszacowania nieruchomości z uwzględnieniem służebności osobistej wynosi 12 854,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 640,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 285,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 644 81 53

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Modła
Wojewodztwo: dolnośląskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.