Komornik Sądowy przy SR w Bolesławcu Grzegorz Krukar
Grunt o pow. 0,3427 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2018-10-29
Godzina: 13:00
Przedmiot sprzedaży: Grunt o pow. 0,3427 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Bolesławcu Grzegorz Krukar
Cena wywoławcza: 438 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 474/16
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar (tel. (75) 644 81 53, (75) 789 08 92) ogłasza, że dnia

 

29 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowej 1, w sali nr 27, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego gruntu nr 87/9 o powierzchni 0,3427 ha i prawa własności budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną w zabudowie zwartej jednokondygnacyjnej o łącznej powierzchni użytkowej 1 599,00 m2 (wg treści księgi wieczystej 1 563,00 m2) położonej w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00021944/2. Prawo użytkowania wieczystego gruntu zostało ustanowione do dnia 4.02.2096 r.

 

Suma oszacowania wynosi 585 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 438 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 500,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 644 81 53

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kościuszki
Miasto: Bolesławiec
Wojewodztwo: dolnośląskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.