Komornik Sądowy przy SR w Bolesławcu Grzegorz Krukar
Działka zabudowana o powierzchni 87,68 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2019-02-19
Godzina: 14:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana o powierzchni 87,68 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Bolesławcu Grzegorz Krukar
Cena wywoławcza: 1 398 375,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 660/07
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar (tel. (75) 644 81 53, (75) 789 08 92) ogłasza, że dnia

 

19 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowej 1, w sali nr 19, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami byłej jednostki wojskowej tj. działki nr 508 o powierzchni 87,68 ha, zabudowanej budynkami magazynowymi, składowymi, warsztatowymi, pomocniczymi i budynkami byłej wartowni wraz z zadrzewieniami, przeznaczonej w m.p.z.p. pod tereny działalności gospodarczej związanej z gospodarką leśną i oznaczonej na rysunkach planu symbolem Pul,

położonej w Trzebieniu, gmina Bolesławiec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00018450/8.

 

Suma oszacowania wynosi 1 864 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 398 375,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 186 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sadu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 644 81 53

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Trzebień
Wojewodztwo: dolnośląskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.